SEMBOYAN KERETA API

masshendra.com sebagai pegawai kereta api khususnya masinis dan bagian operasional lainnya di tuntut untuk paham tentang semboyang yang ada di lintas, baik semboyan yang ada di kereta ataupun sepanjang jalan kereta api.


Semboyan merupakan pesan bermakna bagi petugas yang berkaitan dengan perjalanan kereta api berupa:

  1. Perintah atau larangan yang ditunjukkan atau diperagakan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, cahaya atau bunyi yang meliputi:
  • isyarat
  • sinyal 
  • tanda
    2. Pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda batas dan petunjuk tertentu yang diperagakan melalui marka

ISYARAT adlah semboyan yang disamaikan oleh pengatur perjalanan kereta api atau petugas atau pihak lain dalam bentuk peragaan, bunyi, atau alat teretentu.

SINYAL adalah semboyan tetap yang diperagakan melalui alat berupa wujud, warna dan atau cahaya

TANDA adala sembotyan berupa alat atau benda untuk memberikan petunjuk yang berada pada jalur kereta api atau melekat pada sarana. 

MARKA adalah semboyan tetap yang memberitahukan kondisi jalur, pembeda, batas dan petunjuk tertentu.

Semboyan tersebut dikelompokkan lagi menjadi empat bagian:

1. Semboyan di jalur kereta api
    semboyan yang ada disepannjang jalur rel baik di empalsemen, petak jalan maupun di petak blok,      semboyan di jalur kereta api sendri dibagi menjadi tiga bagian,meliputi:
   a. Semboyan Sementara
       1. ISYARAT : 1, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 3, 4A
       2. TANDA    : 2, 2H, 2H1

   b. Semboyan Tetap
       1. SINYAL      : 5, 6, 6A, 6B, 7, 7B, 9A1, 9A2, 9B1, 9B2, 9B3, 9C1, 9C2, 9C3, 9D, 9E1, 9E2,                                       9F, 9G, 9H, 9J
       2. TANDA       : 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H1, 8H2, 8J1, 8J2, 8K, 8L, 8M, 8N, 8P
       3. MARKA      : 10A, 10B, 10C, 10D, 10E,10F, 10G, 0H, 10J, 10K, 10L

   c. Semboyan wesel, corong air, jembatan timbang dan batas ruang bebas
       1. TANDA       : 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 16A, 16B, 17,18

2. Semboyan Kereta Api
    Semboyan yang terdapat pada kereta api dan diperagakan pada sarana kereta api
    a. Semboyan terlihat
       1. ISYARAT    : 30, 40
       2. TANDA       : 20, 21, 31

    b. Semboyan Suara
       1. ISYARAT    : 41
       2. TANDA       : 35, 36, 37, 38, 39, 39A

3. Semboyan Langsir
    Semboyan yang digunakan berkaitan dengan urusan langsiran kereta api
    1. ISYARAT       : 46, 47, 47A, 48, 50,51
    2. TANDA          : 45

4. Semboyan Genta
    Semboyan yang digunakan untuk pemberitahuan keapda petugas jalur lintasan berkaitan dengan          operasi ka dan mengamankan perjalanan kereta api
    TANDA             : 55A1, 55A2, 55B, 55C, 55D, 56

BERIKUT ADALAH LAMPIRAN SEMBOYAN,